งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  
9
7 4 1
          1    
                                     
   181  789   101  664   9   2